HỖ TRỢ TỪ XA

Quý khách có thể tải TeamViewer hoặc AearoAdmin

brand-image
brand-image

Tải AeroAdmin

Đọc Your ID

Check Allow to access my computer

Xong chọn Accept

Chỉ việc ngồi chơi xơi nước !!!