Bản quyền và cấp lại license

BẢN QUYỀN: 0987247072 Mr.Nhơn

Cập nhật tính năng mới thường xuyên

Cấp lại bản quyền không tính phí.
Bảo hành 1 năm từ ngày khách mua
Hỗ trợ không tính phí nhận mail báo cáo từ chương trình
Hỗ trợ không tính phí cài đặt lại phần mềm và máy in bill
Hướng dẫn hỗ trợ không tính phí cài đặt máy in bill 58 80
Hỗ trợ tư vấn không tính phí thiết lập bàn phòng ban đầu
Hỗ trợ không tính phí hướng dẫn chi tiết định lượng
Hỗ trợ không tính phí hướng dẫn xuất nhập tồn cơ bản
Hỗ trợ không tính phí dời dữ liệu sang máy khác
Hỗ trợ không tính phí nhập liệu từ file Excel của khách hàng

MUA MỚI KH vui lòng cung cấp:

1. Khách hàng cung cấp số Serial của phần mềm.
2. Tên quán
3. Ngày cài đặt (Ngày quý khách cài hoặc chạy thử phần mềm quản lý V3)

CẤP LẠI License KH vui lòng cung cấp:

1. Khách hàng cung cấp số Serial cũ.
2. Khách hàng cung cấp số Serial mới.
2. Tên quán
3. Ngày hết hạn

LƯU Ý:

1. Khách hàng lưu giữ Serial cũ.
2. Khách hàng lưu giữ Ngày hết hạn.