Phần mềm V3 [Zalo 0987247072]

Phần mềm V3

Phần mềm V3

Responsive Responsive Responsive

Phần mềm V4

Responsive

Phần mềm quản lý V3

Responsive

Tính tiền

Responsive

Nhập hàng

Responsive

Báo cáo

Responsive

Tách bàn

Responsive

Chuyển (gộp) bàn

Responsive

Thêm món sửa giá

Responsive

Phần mềm quản lý V3

Responsive

Bán hàng Shop

Responsive

Bill in mẫu

Responsive

Phần mềm V3 - Apps on Google Play

Link trực tiếp Google Play hoặc click chọn hình bên dưới

Quản lý Online, Order di động

Responsive

Phần mềm V3 - Apps on PC Windows OS

Link trực tiếp https://v3.lyle.vn/V3Android.rar pass: lyle.vn

Sử dụng chung với Phần mềm V3 - Apps on Google Play để order, in bếp, in bill tính tiền trên Windows

Quản lý Online, Order di động

Responsive

Phần mềm quản lý V3

Link trực tiếp https://v3.lyle.vn/setupV3.rar pass: lyle.vn

Fix không tính tiền giờ

Fix lưu hàng nhập không phát sinh phiếu chi

Fix cân đối thu chi lời lỗ

Hướng dẫn cơ bản

Responsive

Tính năng phần mềm V3


Responsive

Tải về

Bán hàng Shop (pass: lyle.vn) WinXP SP3 trở lên

Tải phần mềm V3 (pass: lyle.vn) Win 8.1 trở lên

Tải phần mềm V3Offline (pass: lyle.vn) WinXP SP3 trở lên

Tải phần mềm quản lý V3 (pass: lyle.vn) WinXP SP3 trở lên

Bộ Online 2 phần:

1.Phần mềm V3 (Cài đặt điện thoại)

2.Phần mềm V3 (cài đặt PC Windows) Win 8.1 trở lên

Yêu cầu cài đặt thêm

Tải Crystal Report

Tải Driver DATAPRINT

Tải Driver Xprinter

Import Excel 2013, 2016, ...

Tải .NET Framework 3.51

Tải Phần mềm gõ tiếng Việt

Tải Ultraviewer Hỗ trợ từ xa


Yêu cầu cài đặt

Dung lượng ổ cứng còn trống 10Mb
Windows Xp Sp3 trở lên
Windows Xp Sp3,Windows 7 cài NET Framework 3.51
Windows 8.1 trở lên Kích hoạt NET Framework 3.5
Responsive Định dạng ngày giờ: English (United States)
Responsive Cài đặt Crystal Report để xem báo cáo

Hỗ trợ Zalo 0987 24 70 72


Hướng dẫn cài đặt

Windows Defender

Bị từ chối cài đặt do Windows Defender

Go to Start > Settings > Update & Security > Windows Security > Virus & threat protection.

Under Virus & threat protection settings, select Manage settings, and then under Exclusions, select Add or remove exclusions

Windows 10
Responsive Chọn Folder --> C: lặp lại thao tác trên chọn D: Responsive Windows 8
Chọn Browse --> C: lặp lại thao tác trên chọn D: Responsive Windows Xp Sp3,Windows 7 cài NET Framework 3.51
Windows 8 trở lên Kích hoạt NET Framework 3.5
Responsive Định dạng ngày giờ: English (United States)
Responsive Cài đặt Crystal Report để xem báo cáo

Hỗ trợ Zalo 0987 24 70 72


Bill in mẫu


Responsive

Lựa chọn mô hình


Responsive

Thiết lập quyền


Responsive

Cài đặt máy in


Responsive

Danh mục đơn hàng bán từ ngày đến ngày


Responsive

Báo cáo chi tiết hóa đơn trong ngày


Responsive